Protipožární dveře

 • dveře požárně odolné se instalují všude tam, kde je to ze zákona vyžadováno
 • tyto dveře dokáží efektivně zabránit šíření vzniklého ohně
 • protipožární dveře jsou vždy opatřeny štítkem s označením požární odolnosti
 • nabízíme protipožární dveře a to s označením El30-C3, EW30-C3
 • mohou být jak v plné, tak v prosklené variantě EW30 nebo El30
 • v případě požadavku na kouřotěsné či protihlukové dveře můžete vybírat mezi padacím prahem a dřevěným prahem s těsněním
 • dveře jsou opatřeny FAB zámkem a třemi závěsy
 • výběr variant protipožárních dveří: PP101SM, PP101DB, PP101BZ
 • Rozteč zámku: 72 mm
 • Tloušťka dveří: 40 mm
 • Konstrukce dveří: Dvojitý masivní smrkový rám skrytý pod hranovací páskou, opláštěný HDF deskou + výplň výtlačně lisovaná deska tl. 34 mm

Vysvětlivky:

 • EW-omezující šíření tepla. Je u nich sledováno množství sálavého tepla vyzařující z povrchu na straně odvráceného požáru.
 • EI-bránící šíření tepla. Na straně odvrácené od požáru se sleduje přímo povrchová teplota.
 • 30 – hodnota požární odolnosti v minutách
 • Sm – kouřotěsnost
 • dB – zvuková neprozvučnost